ΚΑΝΕΝΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΓΕΛΑΣΕΙΣ ΤΗ ΣΥΜΦΟΡΑ, ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ Η ΤΥΧΗ ΚΙ ΑΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

56 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: