ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΕ ΝΑ ΑΣΚΕΙΣ ΤΗ ΦΡΟΝΗΣΗ ΣΟΥ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

40 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: