ΝΑ ΔΕΧΕΣΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ, ΝΑ ΖΗΤΑΣ ΔΕ ΤΑ ΑΡΙΣΤΑ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

32 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: