ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΙΝΕΣΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

3 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: