ΣΥΜΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ, ΟΠΩΣ Ο ΑΓΑΘΟΣ ΜΕΓΑ ΚΕΡΔΟΣ - ΗΣΙΟΔΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΗΣΙΟΔΟΣ

9 από 30

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: