Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΜΑΝΤΕΙΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ, ΑΛΛΑ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

89 από 116

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: