ΟΙ ΧΟΙΡΟΙ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ, ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ Ή, ΣΤΗ ΣΤΑΧΤΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

45 από 116

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: