Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΧΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

21 από 116

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: