ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΟΗΤΟΥΣ Η ΖΩΗ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗ - ΗΓΗΣΙΑΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΗΓΗΣΙΑΣ

9 από 13

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: