Η ΛΥΠΗ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ - ΦΙΛΗΜΩΝ

Σελίδα Ποιητή: ΦΙΛΗΜΩΝ

7 από 16

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: