Η ΚΑΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΜΕΓΑ ΚΑΚΟ ΟΤΑΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΙΚΑΕΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ - ΦΙΛΗΜΩΝ

Σελίδα Ποιητή: ΦΙΛΗΜΩΝ

14 από 16

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: