Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΤΟ ΠΥΡ, ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΩΡ, Ο ΔΕ ΖΕΥΣ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ

2 από 2

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: