ΚΑΝΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΔΙΑΚΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

81 από 123

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: