ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΟΞΥΘΥΜΗ ΓΥΝΑΙΚΑ Ή, ΑΝΤΡΑ, ΠΑΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΛΟ ΣΟΦΟ - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

64 από 123

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: