ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΛΑ. ΔΙΧΩΣ ΠΛΟΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΟ ΗΣΥΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

40 από 123

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: