Η ΚΟΛΑΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΚΑΛΟΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΓΟΗΤΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΟΗ, ΑΛΛΑ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΣΠΡΩΧΝΟΥΝ ΣΕ ΤΙΜΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

118 από 123

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: