ΛΟΓΗΣ - ΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Τ' ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ - ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΙΣΧΥΛΟΣ

35 από 64

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: