ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΝΑ ΜΗ ΜΙΛΑΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΑΤΡΑΒΑΣ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ - ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΙΣΧΥΛΟΣ

33 από 64

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: