ΣΤΟ ΦΙΛΟ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ, ΝΑ ΛΕΓΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ - ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΙΣΧΥΛΟΣ

27 από 64

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: