ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΠΙΣΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ - ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΙΣΧΥΛΟΣ

21 από 64

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: