ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΦΤΩΧΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΠΑΡΑ ΠΛΟΥΤΗ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥΣ - ΑΙΣΩΠΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΙΣΩΠΟΣ

22 από 51

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: