ΚΑΛΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΟΝΕΙΔΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ - ΑΙΣΩΠΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΙΣΩΠΟΣ

20 από 51

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: