ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΧΕΡΙΑ, Η ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ - ΑΙΣΩΠΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΙΣΩΠΟΣ

18 από 51

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: