Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΛΟΙ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ. - ΑΙΣΧΙΝΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΑΙΣΧΙΝΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ

6 από 7

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: