ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΕΣ, Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ, ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ. - ΑΙΣΧΙΝΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΑΙΣΧΙΝΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ

2 από 7

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: