ΑΙΣΘΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΠΟΣΟΝ - ΕΠΙΧΑΡΜΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΕΠΙΧΑΡΜΟΣ

6 από 11

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: