ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΟΥΣ, ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΟΤΕ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ - ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ

6 από 15

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: