Η ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΗ ΟΔΟΣ, ΠΟΥ ΕΝΩ ΔΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ, ΔΙΝΕΙ ΜΙΚΡΗ ΕΝΟΧΛΗΣΗ - ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ

2 από 15

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: