ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΣΦΑΛΛΕΙ ΕΝΕΚΑ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

46 από 63

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: