ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΟΦΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΦΟΣ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

5 από 7

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: