ΟΤΑΝ ΣΒΗΣΕΙΣ ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ, ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ ΣΑΝ ΤΗ ΛΑΪΔΑ - ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΙΟΓΕΝΗΣ

39 από 41

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: