Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, Η ΜΟΥΣΙΚΗ, Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ - ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΙΟΓΕΝΗΣ

33 από 41

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: