Η ΜΟΝΗ ΣΩΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ - ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΙΟΓΕΝΗΣ

31 από 41

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: