ΟΣΟΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΦΡΟΝΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΙ, ΟΣΟΙ ΟΜΩΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΟΛΙΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΝΔΡΟΙ ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΙ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

24 από 30

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: