ΟΣΟΙ ΟΡΘΩΣ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΤΩΝ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

12 από 30

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: