ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΑ Σ' ΕΠΑΙΝΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΥΤΟΕΠΑΙΝΕΙΣΑΙ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

91 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: