Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΤΙΜΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

87 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: