Η ΦΙΛΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΝΕΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΗΤΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

73 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: