ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΕΧΕΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΘΟΠΟΙΪΑ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

71 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: