Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΣΤΙΣ ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ, ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΑΛΗΘΕΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

246 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: