Η ΣΥΝΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ. Η ΑΣΥΝΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

215 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: