Η ΕΜΦΥΛΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΦΘΟΡΑ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

188 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: