Ο ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΟΠΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΑΦΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

180 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: