Η ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΕΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

166 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: