Η ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΦΑΥΛΩΝ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

125 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: