ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΨΥΧΙΚΗ ΓΑΛΗΝΗ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΝΟΙΕΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

115 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: