ΓΥΝΗ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΕΠΕΙΔΗ ΓΕΝΝΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΙΚΗ ΓΟΝΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

100 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: