ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑ - ΒΙΑΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΒΙΑΣ

5 από 19

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: