ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ ΕΧΕ ΕΦΟΔΙΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ - ΒΙΑΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΒΙΑΣ

19 από 19

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: