Η ΣΥΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑ ΤΩΝ ΓΗΡΑΤΕΙΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

80 από 105

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: